Czy wiesz, że możesz wnioskować o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych przez Internet? Już od połowy 2019 roku można wiele formalności załatwić z PFRON przez sieć. Osoba niepełnosprawna do tej pory musiała udać się do urzędu, by złożyć stosowny wniosek. To oczywiście wiązało się z wieloma trudnościami. 

Obsługa internetowa osób z niepełnosprawnościami

Od połowy 2019 r. osoby niepełnosprawne mogą starać się o dofinansowanie przez internet. Wcześniej musiały stawić się w urzędzie nawet trzykrotnie. Pierwszym urzędem z Systemem Obsługi Wsparcia dofinansowania ze środków PFRON było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, następnie usługę rozszerzono na kolejne 40 samorządów, a docelowo objęła cały kraj. Od teraz osoby niepełnosprawne mogą przy pomocy komputera podłączonego do Internetu złożyć wniosek o dofinansowanie. Bariera wizyt osobistych, która dla niektórych była nie do pokonania, przestała istnieć. 

Co to jest System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON?

System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON to nowoczesna platforma internetowa, dzięki której wszystkie osoby z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o dodatkowe pieniądze. Co ważne, dzięki platformie można dowiedzieć się, na jakie cele można otrzymać dofinansowanie. Niezwykle jest to ważne nie tylko dla tych osób, które korzystają z dodatkowych środków od dawna, ale także dla tych, które w ostatnim czasie stały się osobami z niepełnosprawnością i zasady wspierania ich nie są im jeszcze dobrze znane. System informatyczny to nie tylko dostęp do informacji, ale także kreator składania wniosków, który przeprowadza przez cały proces aplikowania i podpowiada, z jakiej formy wsparcia można skorzystać. To także ważna zmiana dla urzędników, bo ułatwia przepływ danych między samorządami oraz funduszem. 

Dofinansowanie z PFRON – o jakie można się starać?

Osoby z niepełnosprawnością mogą wnioskować między innymi o dofinansowanie nowoczesnej protezy oraz wizyty u lekarza, który tę protezę odpowiednio dobierze i przygotuje. Można wnioskować o pieniądze do zakupu sprzętu informatycznego, a nawet dofinansowanie studiów. Bardzo ważne jest bowiem wsparcie edukacji osób z niepełnosprawnościami, by mogli oni np. pracować, rozszerzać swoje horyzonty, konkurować z osobami w pełni sprawnymi na rynku pracy, zwłaszcza w gałęziach nowoczesnej technologii. O dofinansowanie mogą ubiegać się także pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne. Mogą też dostać dofinansowanie m.in. na przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

Czym zajmuje się PFRON?

PFRON zajmuje się gromadzeniem i dystrybucją środków na aktywizację zawodową (działania, które mają pomóc osobom z niepełnosprawnościami znaleźć pracę) oraz rehabilitację społeczną osób z niepełnosprawnościami. Dofinansowaniem działalności gospodarczej osób z niepełnosprawnościami oraz wspieraniem podczas zakładania i prowadzenia firm przez niepełnosprawne. W PFRON można uzyskać dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, pieniądze na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Dzięki PFRON można skorzystać także z usług tłumacza migowego lub tłumacza-przewodnika i  uczestniczyć w turnusach rehabilitacyjnych. PFRON dysponuje środkami, które pochodzą od pracodawców, zatrudniających co najmniej 25 pracowników i w których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6% lub 2% w przypadku państwowych i niepaństwowych szkół, zakładów kształcenia nauczycieli, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.