Bardzo ważne jest dla całego społeczeństwa, aby zlikwidować wszelkie bariery, z którymi codziennie borykają się osoby z niepełnosprawnością i umożliwić im swobodny dostęp do zasobów związanych z dofinansowaniami. Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych pozwalają na znaczną poprawę jakości życia i wykluczają wszelakie bariery takie jak architektoniczne, transportowe, w dostępie do informacji i aktywności zawodowej. Aby móc szybko złożyć wniosek, PFRON stworzył internetowy System Obsługi Wsparcia. Celem uruchomienia tego systemu jest maksymalne uproszczenie procesu ubiegania się o dofinansowania, bez straty czasu, bez kolejek i przede wszystkim bez barier choćby architektonicznych.

Czym jest PFRON?

PFRON to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki z tego funduszu mają pokrywać rehabilitację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnością, a także ich zatrudnianie. Dzięki temu ułatwia się im funkcjonowanie w społeczeństwie i pozwala pełne uczestnictwo w czynnościach, które dla przeciętnego obywatela są codziennością. Utrzymywanie miejsc pracy, dopłaty do nich, finansowanie terapii zajęciowej to tylko część spraw, którymi zajmuje się PFRON. Budżet tego funduszu zasilają wpłaty od pracodawców i dotacje z budżetu państwa. Jest to nowoczesna organizacja publiczna, która stworzyła internetowy System Obsługi Wsparcia.

Czym jest System Obsługi Wsparcia Finansowanego ze środków PFRON?

Jest to nowoczesna platforma, która ułatwia osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom składanie wniosków o dofinansowania z PFRON. Dzięki temu można weryfikować wnioski od osób indywidualnych oraz instytucji. Aby używać systemu, należy się zidentyfikować profilem ePUAP. Platforma umożliwia wygodne załatwianie spraw on-line, takich jak zdobywanie informacji, wypełnienie wniosku oraz podpisanie i złożenie go, dokonanie wyjaśnień, sprawdzenie wzoru umowy, rozliczenie dofinansowania. System umożliwia szybkie składanie wniosków, wprowadzanie danych i zapisywanie ich na poczet przyszłych wniosków.

O jakie dofinansowania z PFRON można się starać?

Od stycznia 2022 można ubiegać się o dofinansowanie:

  • uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, 
  • zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Również zatrudnienie niepełnosprawnego wiąże się z dofinansowaniem dla pracodawcy. Dofinansowanie PFRON na pracownika zależy od stopnia jego niepełnosprawności, a wyróżniamy stopień znaczny, umiarkowany i lekki. I odpowiednio kwiaty wynoszą 1950, 1200, 450 złotych. 

W 2022 będą realizowane następujące formy wsparcia: 

  • likwidacja bariery transportowej, 
  • likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, 
  • likwidacja barier w poruszaniu się, 
  • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Jeśli chodzi o bariery transportowe to jest to pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu i pomoc w uzyskaniu prawa jazdy. 

Aspekt społeczeństwa informacyjnego to pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego i oprogramowania, szkoleń z tym związanych oraz sprawności technicznej tego sprzętu. 

Bariery w poruszaniu się to zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, zakup protezy kończyny, zakup skutera inwalidzkiego. 

I wreszcie, pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez opiekę dla osoby zależnej, dotyczy dzieci, które przebywają w żłobku, przedszkolu lub są pod inną opieką, a ich opiekunami są osoby niepełnosprawne.

Jak widać, dofinansowania dla osób niepełnosprawnych mają szeroki zakres i można się o nie ubiegać za pomocą wygodnego i nowoczesnego Systemu Obsługi Wsparcia. Dzięki niemu osoba z niepełnosprawnością może przejść cały proces ubiegania się o dofinansowane, bez wychodzenia z domu.