Choroba czy niepełnosprawność często wiążą się z koniecznością zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. A ten bywa kosztowny i może znacznie obciążyć domowy budżet. Dofinansowanie na taki zakup można otrzymać ze środków opieki społecznej, zwłaszcza kiedy potrzebny jest wózek inwalidzki, łóżko rehabilitacyjne czy kosztowna proteza. Warto pamiętać jednak, że nie tylko najdroższy sprzęt bywa refundowany. O pieniądze na ortezę, aparat słuchowy, okulary lub inhalator także warto się postarać. Dla osoby chorej czy z niepełnosprawnością często nawet niewielkie z pozoru pieniądze mają ogromne znaczenie. 

Dofinansowanie z NFZ

Wielu pacjentów w przypadku choroby lub wypadku potrzebuje sprzętu ortopedycznego albo tzw. środków pomocniczych. W NFZ można starać się o dofinansowanie aparatów ortodontycznych, gorsetów, protez, obuwia ortopedycznego, kul, lasek, wózków inwalidzkich, materacy przeciw odleżynom, okularów, pieluch i innych, pod warunkiem oczywiście, że jest się ubezpieczonym. Zasady dotyczące refundacji NFZ określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Dz.U. 2019 poz. 1267. 

Żeby uzyskać refundację z NFZ na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych trzeba mieć zlecenie zaopatrzenia od lekarza, który podlega wojewódzkiemu oddziałowi NFZ i ma uprawnienia do wydawania takich zleceń. Następnie należy zrealizować zlecenie u producenta lub w sklepie, który ma podpisaną umowę z wojewódzkim oddziałem NFZ. Oznacza to, że jeśli mamy zlecenie od lekarza rodzinnego lub specjalisty, trzeba udać się do oddziału NFZ i potwierdzić dane zlecenie. Następnie z dokumentami można udać się do sklepu medycznego czy producenta, który ma podpisaną umowę z NFZ i zamówić zlecony sprzęt. Taka procedura dotyczy zarówno pojedynczego zakupu, jak i zakupów comiesięcznych. W tym drugim przypadku wizytę w oddziale NFZ trzeba odbyć raz do roku. 

Warto pamiętać, że NFZ określa limit, do jakiego refunduje zakup. Jeśli decydujemy się na urządzenie, które kosztuje 20 000 zł, a NFZ refunduje do 10 000 zł, oznacza to, że z własnych środków musimy pokryć brakujące 10 000 zł. 

Dofinansowanie z PFRON

O pomoc w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego można ubiegać się nie tylko w NFZ, ale także w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, które dysponuje środkami z zasobów PFRON. PCPR może mieć własne kryteria przyznawania pieniędzy określone na podstawie wysokości środków, jakimi dysponują, często jednak brane jest pod uwagę kryterium dochodowe osoby, która stara się o takie dofinansowanie. Ponadto dofinansowanie przyznawane jest tylko na ten sprzęt, który został wymieniony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Aby ubiegać się o pieniądze, trzeba w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie złożyć odpowiedni wniosek w formie papierowej lub elektronicznej w miejscu zamieszkania. Osoba, która rozpatruje wniosek, bierze pod uwagę średnie miesięczne wynagrodzenie z trzech ostatnich miesięcy. Nie może ono przekraczać 50% przeciętnego wynagrodzenia przypadającego na członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. Do wniosku trzeba więc dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów, kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, kopię zlecenia lekarskiego, które potwierdza konieczność zakupu sprzętu. Jeśli sprzęt już został zakupiony, niezbędna jest też faktura, która świadczy o tym, ile pieniędzy przeznaczono na zakup sprzętu.